Budbilsfirman 

i Mälardalen

 

   Startsida

 

Ny Kranbil 

 

Kranbil 2

 

Kapellbil

 

Kontakt 

 

Länkar 

Till

Kunder

                   

 

 

 

 

 

 

Kranbil

 

Krankapacitet 1000 kg

Flakstorlek 2 x 4 m

Lastar 1080 kg

 

Bokning order

070-60 13 330

Direktnummer Kranbil

Marie 070-6013779

marie@anderssonsexpressservice.se

 

              

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

räknare